Poliklinika Diomed Larem obavlja sportski pregled svih članova kluba NK Čaproice-Trilj dana 4.3. 2020. srijeda u prostorijama OŠ Trilj i to u terminima:

  • 14:30h seniori i juniori, kadeti
  • 15:15h mlađi pioniri i pioniri
  • 16:00h mlađi početnici i početnici